Abasa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

di dalam lembaran-lembaran (kitab-kitab) yang dimuliakan