Abasa

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 12

maka barang siapa yang menghendaki (tentulah) ia memperhatikannya