Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 98

Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan Kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain?