Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 93

Maka Syuaib meninggalkan mereka seraya berkata: 'Hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanah Tuhanku dan aku telah memberi nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang yang kafir?'