Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 79

Maka Saleh meninggalkan mereka seraya berkata: 'Hai kaumku sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku, dan aku telah memberi nasihat kepadamu, tetapi kamu tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat'.