Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 65

Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Ad saudara mereka, Hud. Ia berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya?'