Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 62

'Aku sampaikan kepadamu amanat-amanah Tuhanku dan aku memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui'.