Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 52

Dan sesungguhnya Kami telah mendatangkan sebuah Kitab (Al Qur'an) kepada mereka yang Kami telah menjelaskannya atas dasar pengetahuan Kami; menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.