Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 36

Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.