Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 34

Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu; maka apabila telah datang waktunya mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak dapat (pula) memajukannya.