Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 24

Allah berfirman: 'Turunlah kamu sekalian, sebahagian kamu menjadi musuh bagi sebahagian yang lain. Dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan (tempat mencari kehidupan) di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan'.