Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 204

Dan apabila dibacakan Al Qur'an, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.