Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 201

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa bila mereka ditimpa was-was dari setan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya.