Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 178

Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk; dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi.