Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 174

Dan demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu, agar mereka kembali (kepada kebenaran).