Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 166

Maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang mereka dilarang mengerjakannya, Kami katakan kepadanya: 'Jadilah kamu kera yang hina