Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 162

Maka orang-orang yang lalim di antara mereka itu mengganti (perkataan itu) dengan perkataan yang tidak dikatakan kepada mereka, maka Kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kelaliman mereka.