Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 160

Dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: 'Pukullah batu itu dengan tongkatmu!'. Maka memancarlah daripadanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. Dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa. (Kami berfirman); 'Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezekikan kepadamu'. Mereka tidak menganiaya Kami, tetapi merekalah yang selalu menganiaya dirinya sendiri.