Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 151

Musa berdoa: 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang'.