Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 144

Allah berfirman: 'Hai Musa sesungguhnya Aku memilih (melebihkan) kamu dari manusia yang lain (di masamu) untuk membawa risalah-Ku dan untuk berbicara langsung dengan-Ku, sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang Aku berikan kepadamu dan hendaklah kamu termasuk orang-orang yang bersyukur'.