Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 139

Sesungguhnya mereka itu akan dihancurkan kepercayaan yang dianutnya dan akan batal apa yang selalu mereka kerjakan.