Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 136

Kemudian Kami menghukum mereka, maka Kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat Kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat Kami itu.