Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 130

Dan sesungguhnya Kami telah menghukum (Firaun dan) kaumnya dengan (mendatangkan) musim kemarau yang panjang dan kekurangan buah-buahan, supaya mereka mengambil pelajaran.