Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 125

Ahli-ahli sihir itu menjawab: 'Sesungguhnya kepada Tuhanlah kami kembali.