Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 124

demi, sesungguhnya aku akan memotong tangan dan kakimu dengan bersilang secara bertimbal balik, kemudian sungguh-sungguh aku akan menyalib kamu semuanya.'