Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 119

Maka mereka kalah di tempat itu dan jadilah mereka orang-orang yang hina.