Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 117

Dan kami wahyukan kepada Musa: 'Lemparkanlah tongkatmu!' Maka sekonyong-konyong tongkat itu menelan apa yang mereka sulapkan.