Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 115

Ahli-ahli sihir berkata: 'Hai Musa, kamukah yang akan melemparkan lebih dahulu, ataukah kami yang akan melemparkan?'