Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 112

supaya mereka membawa kepadamu semua ahli sihir yang pandai'.