Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 105

wajib atasku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah, kecuali yang hak. Sesungguhnya aku datang kepadamu dengan membawa bukti yang nyata dari Tuhanmu, maka lepaskanlah Bani Israel (pergi) bersama aku'.