Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 104

Dan Musa berkata: 'Hai Firaun, sesungguhnya aku ini adalah seorang utusan dari Tuhan semesta alam,