Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 102

Dan Kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Sesungguhnya Kami mendapati kebanyakan mereka orang-orang yang fasik.