Al-A'raaf

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 10

Sesungguhnya Kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan Kami adakan bagimu di muka bumi itu (sumber) penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur.