An-Naziaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

hati (manusia) pada hari itu sangat takut