An-Naziaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 40

dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan ia menahan diri dari hawanafsu(nya)