An-Naziaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 39

maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal(nya)