An-Naziaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 38

dan ia mengutamakan kehidupan dunia