An-Naziaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 33

sebagai kesenangan bagimu dan untuk binatang ternakmu