An-Naziaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 30

dan bumi sesudah itu Dia hamparkannya