An-Naziaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

dan Dia menjadikan gelap malamnya dan Dia jadikan (terang) siangnya