An-Naziaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 16

tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci Tuwa