An-Naba

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

dan segala sesuatu Kami telah mengumpulkannya dalam suatu kitab