An-Naba

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 17

sesungguhnya hari keputusan itu adalah suatu waktu yang ditentukan