An-Naba

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 13

Dan Kami jadikan pelita yang sangat terang (matahari)