Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 8

Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,