Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 50

Maka kepada perkataan apakah selain Al Qur'an ini mereka akan beriman?