Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 35

Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),