Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 29

(Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): 'Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.