Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 26

Orang-orang hidup dan orang-orang mati?,