Al-Mursalaat

dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang

ayat 25

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,